Online coaching: ervaringen van coaches

Online opleiden, leren en werken is het nieuwe normaal geworden. Zo ook in de opleiding Coach in het Onderwijs, want na drie live bijeenkomsten vereisten de maatregelen tegen Covid-19 van ons om de opleiding online voort te zetten.

De kennis en ervaringen die we het afgelopen jaar met online opleiden hebben opgedaan gebruiken we direct om onze bijeenkomsten optimaal in te richten. Zo werken we in kleine wisselende groepen, geven we concrete opdrachten en oefeningen en lassen we regelmatig pauzes in. En hoewel onze coaches-in-opleiding gewend zijn om online les te geven aan hun leerlingen, is het online coachen toch even wennen. Drie deelnemers uit de opleiding Coach in het onderwijs (Nicole, coach in het po, Aaltsje, coach in het vo en Nette, coach in het mbo) en twee oud-deelnemers (Dennie en Sylke, allebei coach in het vo) hebben wij gevraagd naar hun ervaringen uit de praktijk:

 

Ervaringen van coaches-in-opleiding

Ik ben online coaching minder gaan zien als de ondergeschikte variant van “echte coaching” en me meer gaan richten op de mogelijkheden die online coaching biedt. Vanaf dat moment heb ik hele mooie dingen zien gebeuren in de ontwikkeling van mijn coachees en heb ik veel goede en mooie gesprekken online.” (Nicole)

“Ik voer op dit moment alleen maar online gesprekken. Dit vind ik eigenlijk niet echt lastiger dan in een offline situatie. Het maken van afspraken gaat nu soms zelfs makkelijker, ik heb het gevoel – en krijg dat ook vaak terug van de coachees – dat het contact er niet minder door is.” (Nette)

Hoe zorg je voor het opbouwen van een relatie tussen nieuwe docenten onderling, nu ze elkaar grotendeels alleen online spreken? Hoe kun je hen helpen zich meer verbonden te voelen met de onderwijsorganisatie?

We laten onze nieuwe docenten zich voorstellen via zowel e-mail als ook tijdens online overleggen/studiedagen. Ik ben er extra alert op om ze overal bij te betrekken, regelmatig contact op te nemen om te vragen hoe het gaat en ze mee laten kijken met collega’s, voor zover dat mogelijk is.” (Nette)

“Ik probeer studenten en nieuwe docenten zoveel mogelijk aan te moedigen om aan te sluiten bij allerlei online overleggen, vergaderingen en bijeenkomsten. Ook heb ik ze aangemoedigd om online bij elkaar op lesbezoek te gaan.” (Aaltsje)

Wat ervaar je anders bij online coachen?

Lastig is dat je andermans reactie en emotie niet helemaal kunt peilen en zien, waardoor het moeilijker is om je in te leven in de ander. Positief is wel dat het de coachee de kans geeft om even na te denken. Je kunt gemakkelijk even van je scherm wegkijken en nadenken, terwijl het face to face al snel ongemakkelijk wordt. Ook vind ik het leuk en fijn dat je online gemakkelijker dingen erbij kunt pakken, zoals als een filmpje of een document dat je even gauw kan laten zien via schermdelen.” (Aaltsje)

Een van mijn startende collega’s is snel afgeleid. Toen ik online gesprekken met hem ging voeren hielp hem dit om gefocust te blijven. Een andere starter vond het juist wat ongemakkelijk wanneer we één-op-één een gesprek voerden. Zij werd dan onrustig. Met haar ben ik gaan wandelen, waardoor we alsnog mooie gesprekken hadden omdat zij zo minder druk ervoer. Een andere collega zat thuis met coronaklachten. Hierdoor ervoer ze afstand tot de werkvloer. Door online gesprekken met haar te voeren en te appen, voelde zij zich gezien. Ik vind het fijn dat ik nu per coachee kan nadenken over welke vorm van coaching ik in kan zetten.” (Nicole)

 

Ervaringen van opgeleide coaches

En hoe vergaat het de opgeleide coaches die in 2019-2020 de coachopleiding hebben gevolgd? Wat heeft de opleiding hen gebracht als het gaat om online coachen? We vroegen het aan Dennie en Sylke (allebei zijn zij coach in het vo).

Wat is jouw ervaring met het online coachen van collega’s, wat maakt het voor jou anders dan live coachen?

Veel online meetings verlopen snel en vlot. Ik merk dat er weinig ruimte is om even stil te staan in het hier en nu. Gewoon letterlijk even stil blijven en nadenken. Een valkuil is dat een coachgesprek in dezelfde flow doorgaat. Daarom maak ik regelmatig gebruik van online whiteboards (bijvoorbeeld met www.miro.com) en laat de coachee daar via digitale post-its gedachtes, antwoorden, vragen en dilemma’s ‘opplakken’. Het feit dat de coachee iets moet opschrijven op een post-it zorgt ervoor dat de coachee meer nadenkt en er ontstaat rust en stilte. En er is nog een voordeel: je kunt het whiteboard opslaan, zodat je het eventueel de volgende keer er weer bij kunt pakken of even door kunt nemen.” (Dennie)

“Qua coachgesprekken is er geen verschil, de koffiemomenten zijn wel minder en daarom voelt het  online al snel veel serieuzer. En ja, iemand even opvangen in het heetst van de strijd, dat is lastig. Maar verbinding leggen lukt, mits er (internet)verbinding is. Ik had ook een bijzondere ervaring: een van mijn coachees leerde ik kennen via een digitaal startgesprek, gevolgd door enkele digitale coachgesprekken. Toen ik een keer naar school ging voor het regelen van facilitaire zaken sprak ze mij aan waarna ik mezelf voorstelde, ik had haar niet herkend!” (Sylke)

Welk inzicht uit de coachopleiding heeft jou juist in het afgelopen jaar bij het online coachen geholpen?

Dat het belangrijk is om ook online rekening te houden met je houding en hoeveel ‘lichaam’ je van elkaar ziet. Ik zorg ervoor dat ik bijna helemaal in beeld ben en vraag van de coachee om de laptop of de stoel wat verder naar achter zetten.” (Dennie)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.