Als leidinggevende ben ik nu vooral sturend, ik zou die rol graag anders invullen, ik wil meer een coachende houding aannemen. Hoe geef ik dat vorm?

Ik wil graag meer ontwikkelingsgericht werken, hoe doe ik dat, wat zijn de handvatten daarvoor?

Hoe verhoudt coachend leiding geven zich tot mijn rol als beoordelaar?

Coachend leiding geven is een manier van werken waarbij je aansluit bij de ander, van daaruit kijkt wat iemand nodig heeft in relatie tot wat de organisatie nodig heeft.

Coachend leiding geven is altijd in verbinding met de ander en met de taak. Door coachend leiding geven stimuleer je de ander tot eigen leiderschap en geef je de ander eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt zowel op individueel als op teamniveau.

Programma
In deze training starten we met het kader, de achtergronden en uitgangspunten van coachend leiding geven en de plek daarvan binnen verbindend leiderschap. In praktische oefeningen geven we de theorie en uitgangspunten vorm. Voor die praktische oefeningen putten we uit jullie eigen ervaringen en casuïstiek. Iedere bijeenkomst sluiten we af met een voornemen of opdracht voor jezelf en daar starten we de volgende bijeenkomst weer mee.

De eerste bijeenkomst starten we met de (theoretische) basis en toepassingsopdrachten.

In bijeenkomst 2 en 3 gaan we vooral aan de slag met eigen casuïstiek en oefenen en experimenteren we met coachend leiding geven.

In bijeenkomst 3 besteden we ook nog aandacht aan de relatie met coachend leiding geven en beoordelen.

De masterclass wordt verzorgd door Heleen Florusse

Bedoeld voor leidinggevenden in het onderwijs