Ik heb een paar keer met een kleine groep enthousiaste collega’s intervisie bijeenkomsten gehad, maar hoe betrek ik er nu meer collega’s bij?
Hoe geef ik als begeleider de intervisie bijeenkomsten optimaal vorm, hoe maak ik het voor alle deelnemers leerzaam en uitdagend?
Ik  heb een aantal favoriete werkvormen in mijn koffertje zitten maar wil mijn repertoire graag uitbreiden.
Ik merk dat de intervisie groep uiteen dreigt te vallen als ik niet het initiatief neem, dat vind ik ontzettend jammer, hoe kan het anders?

In de coachopleiding is veel aandacht voor het opzetten en begeleiden van intervisie en/of collegiale consultatie. Je weet dus wat we er mee bedoelen, wat de functie er van is en hoe je het vorm kunt geven. Ook hebben we aandacht besteed aan de organisatie van intervisie en hoe je het een plek kunt geven in de organisatie. De praktijk is echter weerbarstig en roept vaak vragen op.
In deze masterclass gaan we in op vragen uit de praktijk en maken we een verdiepingsslag want over intervisie en collegiale consultatie is veel te leren en te onderzoeken.

Programma

In de bijeenkomsten wisselen theorie en praktische oefeningen elkaar af en is er ruimte om eigen vragen en casuïstiek in te brengen. De volgende thema’s staan in ieder geval centraal:

  • Informeren en enthousiasmeren van intervisieleden
  • Contractering
  • Verrijkende werkvormen voor intervisie/cc
  • Leerprocessen en intervisie
  • Groepsdynamiek en intervisie
  • Begeleiden naar zelfstandigheid van de intervisie/cc-groep
  • Afronding en evaluatie

De masterclass wordt verzorgd door Heleen Florusse, Mieke de Leeuw of Frouke Visser

Bedoeld voor ervaren coaches