Waarom coaching in het onderwijs?

Onderwijsinstellingen zijn voortdurend in beweging in antwoord op ontwikkelingen in de samenleving. De dynamiek van verandering zien we terug in het werk van professionals. Op het gebied van kennisontwikkeling, op pedagogisch-didactisch terrein en ook in de profilering van personeel verschuiven de accenten. Dit geldt ook voor de sociale vraagstukken waar de school zich toe wil verhouden. De schoolorganisatie houdt zich bezig met het leren van leerlingen, maar ook met het leren van de eigen organisatie: hoe wordt er hier geleerd en hoe passen vormen van begeleiding daarin? Wij beschouwen vergroting van het lerend vermogen van individuen, teams en organisaties als de belangrijkste bron van ontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Sleutelbegrippen daarbij zijn reflectie en zelfsturing. Individueel leren en organisatieleren gaan hand in hand. Begeleiding is hierin een belangrijk middel om te komen tot noodzakelijke en gewenste kwaliteit ten aanzien van het primaire proces van de leerling in de klas.

Coaching is een belangrijk middel in professionele en persoonlijke ontwikkeling in het kader van de onderwijsvisie van de eigen (onderwijs) organisatie. Via individuele coaching en collegiale consultatie of intervisie faciliteert de coach het leren en de ontwikkeling.

De coach is een schakel tussen het gewenste onderwijsresultaat en de uitvoering in concreet handelen van de collega-professionals. Door met de gecoachten te reflecteren op eigen handelen in bijvoorbeeld de ontwikkeling van de vakdidactische kant van zijn beroep, wordt het mogelijk om samen te werken aan gevraagde en noodzakelijke didactische vernieuwingen. Maar ook bij het concept Opleiden in de school is coaching een krachtig middel om het leren aan de praktijk en het leren op de lerarenopleiding te verbinden. Coaches spelen in onze ogen een faciliterende rol in onderwijsvernieuwing en -verbetering.

Via individuele coaching en collegiale consultatie of intervisie faciliteert de coach het leren en de ontwikkeling. Spreekt dit je aan en wil je je ontwikkelen tot coach in het onderwijs? Deze post-HBO opleiding geeft je een goede basis.

De opleiding is geaccrediteerd door het Centrum voor Post initieel onderwijs (CPION) en het Centrum voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Ook is de opleiding erkend door de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching LVSC. Na afloop van de opleiding kun je je als coach bij deze beroepsvereniging registreren.

De opleiding kan ook in-company aangeboden worden.

Doelgroep

Medewerkers die erkende of toegekende taken hebben op het gebied van begeleiding van personeel en personeelsleden en die ook daadwerkelijk in de school begeleiden. Om deel te kunnen nemen dien je in het bezit te zijn van een onderwijsbevoegdheid en minimaal vijf jaar werkzaam te zijn in het onderwijsveld.


Algemene Informatie

  • De opleiding duurt een (school)jaar en bestaat uit 18 bijeenkomsten die om de twee weken plaatsvinden. De bijeenkomsten zijn van 13.30 tot 18.30 uur. Uitzonderingen hierop zijn: de eerste bijeenkomst (van 10.00 tot 18.00 uur), de tiende bijeenkomst (van 10.00 tot 18.00 uur) en de laatste bijeenkomst met eindgesprekken en diplomering (10.00 tot 18.00 uur).
  • De opleiding vindt plaats in Amsterdam. Adres: Aristo Teleportboulevard 100, 1043 EJ Amsterdam.
  • Je doet ervaring op in het verzorgen van individuele coachtrajecten en het begeleiden van collegiale consultatie/intervisie.
  • De eerstvolgende groep start half september 2023
  • De totale studiebelasting is 375 uur (15 EC).
  • Uitgebreide informatie over de opleiding en een planning tref je aan in de Programmagids .


Kosten

De kosten voor het cursusjaar 2023-2024  bedragen € 5.475,-


Inschrijven

Wil je deelnemen? Schrijf je hier in!