Hoe houd ik rekening met de levens- en beroepsfase waarin mijn coachee zit? Doet dat er eigenlijk wel toe?
Ik ben zelf nog vrij jong en coach oudere en meer ervaren collega’s, dat vind ik soms best lastig.
wat is belangrijk voor levensfasebewust (professionaliserings)beleid?

Als coaches en supervisoren hebben we te maken met mensen in verschillende fasen van hun leven en arbeidsloopbaan. Het maakt uit of je net start als docent of “al” 35 jaar werkt. Het is nogal een verschil of je kleine kinderen hebt of je kinderen de deur al uit zijn. In verschillende fasen van je leven spelen verschillende vragen en kwesties. Deze komen in begeleidingstrajecten ook naar boven.
Van scholen wordt ook gevraagd levensfasebewust personeelsbeleid te voeren. En dat is echt anders en meer dan een oudere docent begeleider van studenten maken of mensen ontzien omdat ze “nog maar 3 jaar moeten”.

Programma
In deze masterclass gaan we in op dergelijke vragen op basis van de casuïstiek die jullie zelf inbrengen.
We besteden aandacht aan jullie eigen levensfasen en die van je coachee en hoe die zich tot elkaar verhouden en hoe je dat hanteert als coach.
Ook zullen we stil staan bij levensfasebewust personeelsbeleid en de plek van coaching hier in.
In de drie dagdelen bespreken we relevante literatuur en koppelen we die aan jullie coachpraktijk.

De masterclass wordt verzorgd door Heleen Florusse.

Bedoeld voor ervaren coaches