Opleiding Coach in het onderwijs “verhuist” naar de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Faculteit Onderwijs & Opvoeding

De opleiding Coach in het onderwijs gaat “verhuizen” en wel naar de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Faculteit Onderwijs & Opvoeding (FOO).

Het afgelopen jaar hebben wij gesprekken gevoerd over het onderbrengen van onze mooie opleiding binnen de HvA en met succes: op 21 februari 2023 heeft het MT van FOO besloten dat zij onze opleiding graag wil opnemen in het nascholingsaanbod.

Het was onze wens om weer aan te sluiten bij een kennisinstituut, om een wisselwerking tot stand te brengen met een hogeschool waarin kennisontwikkeling en het in praktijk brengen van die kennis binnen het onderwijs centraal staat. Vanuit FOO bestaat de wens om het programma Leven lang ontwikkelen  uit te breiden waardoor het ontwikkelingsperspectief van leraren wordt vergroot. Onze opleiding wordt gezien als een mooie aanvulling op dat aanbod.

Dit heeft erin geresulteerd dat de post-hbo opleiding Coach in het onderwijs met ingang van september 2023 uitgevoerd gaat worden onder de vlag van de Faculteit Onderwijs & Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam.

 

Wat betekent dit voor het veld en toekomstige deelnemers?

We zijn verheugd dat het MT van FOO de opleiding integraal en ongewijzigd wil overnemen. Dit betekent dat inhoud, opzet en werkwijze hetzelfde blijven. Ook onze ervaren opleiders “verhuizen mee”. We gaan er vanuit dat de kwaliteit die wij hoog in het vaandel hebben, op deze manier gecontinueerd kan worden.

Ook blijven we onze post-hbo-erkenning aanhouden en blijven we een LVSC-erkende opleiding, we blijven voldoen aan de kwaliteitseisen van het CPION, we blijven ondersteund en gevoed worden door onze Veldadviesraad, en de door ons opgeleide coaches kunnen zich blijvend registeren als coach in het beroepsregister.

En de opleiding blijft voor iedereen toegankelijk: docenten uit alle onderwijssectoren (van PO tot WO) en deelnemers uit het hele land blijven van harte welkom.

Voor de langere termijn zien wij kansen tot intensievere samenwerking met instituuts- en schoolopleiders, met de initiële opleidingen van FOO en met de ontwikkelingen binnen het lectoraat Leren en innoveren  van Marco Snoek rondom de professionalisering van docenten. Hoe dit vorm gaat krijgen, zullen we komend jaar gaan onderzoeken met elkaar. We houden u graag op de hoogte.

Ook zullen veranderingen te zijner tijd merkbaar worden in aspecten als procedures voor aanmelding, betaling en certificering. Na verloop van tijd zullen we ook de informatie van onze website verplaatsen naar de site van de HvA en zal de communicatie vanuit de HvA plaatsvinden. Wij zullen u daarover informeren als een en ander geregeld is.

 

En concreet?

Voorlopig blijft onze eigen website in de lucht voor meer informatie. Ook vindt u hier:

U kunt ons ook volgen op LinkedIn en een connectieverzoek indienen.

 

Heeft u vragen of wilt u reageren naar aanleiding van dit bericht? We zijn – als altijd – bereikbaar via info@coachinhetonderwijs.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.